Robertsen & Co

 1 stilling: Sjåfør/Befrakter stilling Distribusjon avd

 1 stilling: langtransportsåfør

 

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/f7fa1673-58e9-478f-913a-7dfe4dc362e9

 

KONTAKT:

KAI ROBERTSEN tlf: 91771980

e-mail: kai@robertsen-as.no