Selskapet ble stiftet i 1986 og er lokalisert sentralt i Leksvik. Kvalitet, kompetanse og erfaring er nøkkelord i vår arbeidsfilosofi.

Vi arbeider målrettet for å utvikle oss i takt med våre kunder. Både når det gjelder utstyr, informasjon og teknologi. Å investere i riktig kunnskap og moderne utstyr er en forutsetning for å kunne utføre oppdragene, og helt viktig for kvaliteten.

Bedriften skal fortsette med å være ledende når det gjelder utstyr, informasjon og teknologi. Vi vil ha godt skolerte medarbeidere med høy kompetanse og bred erfaring. Bedriften satser på helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjenspeile en høy ryddighet og et godt arbeidsmiljø. Vi skal utvikle oss til å bli enda bedre innenfor de fagområder som vi allerede driver innen, samt til enhver tid vurdere nye satsingsområder. Vi skal også i framtida framstå som en seriøs samarbeidspartner blant våre leverandører, kunder og oppdragsgivere.

Vi har  Semi biler, bil og henger, distribusjonsbiler og renovasjonsbiler.

Vi kjører daglig mellom Trøndelag og Østlandet.

Distribusjon daglig Trondheim distriktet og Fosen halv øya i trøndelag.

Vi kjører renovasjon og Industriavfall i Inderøy og Leksvik kommune.